صادقی اما با سخنانش آرامشی به او داد که نه تنها از خودکشی دست کشید بلکه به دادستان اعتماد کرد و اسلحه‌اش را هم به او داد تا گروگانگیری چهار ساعته ختم بخیر و نفس گروگان‌ها و انبوه حاضران مضطرب آزاد شود.

«ایراد ضرب و جرح عمدی، توهین، تهدید و تخریب» چهار جرم پرتعداد کلانشهر کرمانشاه است که به گفته دادستان مرکز استان دلیل اصلی آنها «نداشتن مهارت‌های رفتاری و ناتوانی در کنترل و مدیریت خشم» است.

در همین راستا، دستگاه قضائی استان با ارائه خدمات مشاوره‌ای به متهمان در دادسرا، آموزش روانشناسان به زندانیان، راه‌اندازی کلینیک کنترل خشم، پیگیری آموزش مهارت‌های اساسی رفتاری در مدارس و دانشگاه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها درصدد آشنا کردن بیشتر شهروندان با روش‌های کنترل خشم است/ایرنا